Poznański Szlak Forteczny

Kamienie graniczne
twierdzy Poznań: ulica Skalna

LEWY BRZEG WARTY

Obiekty twierdzy poligonalnej

Obiekty twierdzy fortowej

Elementy twierdzy fortowej

Inne

PRAWY BRZEG WARTY

Obiekty twierdzy poligonalnej

Obiekty twierdzy fortowej

Inne

Jeśli zauważysz dewastację lub niepokojące zjawiska na terenie obiektu zabytkowego, prosimy o kontakt: tel. 508 977 083  lub e-mail info@twierdza.poznan.pl
W pierwszej połowie XIX wieku w Poznaniu powstała potężna pruska twierdza poligonalna. Później, po zjednoczeniu Niemiec, umocnienia rozbudowano w nowoczesnym systemie fortowym. W latach 1876–1886 wokół miasta zbudowano 9 fortów głównych (nr I–IX) i 3 mniejsze forty pośrednie (IVa, VIa i IXa). W latach 1887–1890 pierścień fortyfikacji rozbudowano: wzniesiono 6 fortów pośrednich nowego typu (Zwischenwerk Ia, IIa, IIIa, Va, VIIa i VIIIa) i kilkadziesiąt schronów dla piechoty, dla artylerzystów i do składowania amunicji. Fortyfikacje były rozbudowywane i modernizowane aż do początków I wojny światowej, a w końcu stworzyły skomplikowany system umocnień, zajmujący ogromny obszar o śred­nicy prawie 10 kilometrów.


Umocnienia twierdzy poligonalnej oraz fortowej były położone na terenach należących do wojska, ale wokół nich ustanowiono jeszcze rozległe obszary ochronne, na których obowiązywały ograniczenia budowlane – wojskowi dbali, by na przedpolach fortów nie powstała trwała zabudowa, która ułatwiłaby nieprzyjacielowi zbliżanie się do umocnień.
Wytyczono trzy pierścieniowe pasy ograniczeń, zwane rejonami (Festungs-Rayon I, II i III), różniące się nasileniem restrykcji. Na przykład w rejonie I obowiązywał całkowity zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli, a nawet stawiania płotów, kopania rowów, sadzenia drzew i krzewów. Bezpośrednio wokół umocnień wytyczany był tzw. rejon polowań (Jagd-Rayon), gdzie ograniczono nawet ogólne prawo łowieckie do prowadzenia polowań na zwierzynę, a jakakolwiek zabudowa cywilna była tam niemożliwa.


Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku rejony wokół twierdzy poligonalnej miały łączną szerokość ponad dwóch kilometrów. Miasto odczuwało skutki zakazów budowlanych, dlatego już od końca lat osiemdziesiątych XIX wieku stopniowo znoszono je i zmieniano granice rejonów. Lewobrzeżny Poznań uwolnił się od nich po rozbiórce umocnień wokół śródmieścia (około 1910 roku), choć pozostały przed Fortem Winiary i zachowanymi jeszcze wówczas umocnieniami prawobrzeżnymi.

Twierdza Poznań
Twierdza poligonalna w 1864 roku, z zaznaczonymi rejonami fortecznymi.

Twierdza Poznań
Twierdza Poznań
FG (Festungs Grenze) – kamienie graniczne twierdzy poligonalnej, zachowane w mieście.


Wokół fortów zewnętrznych wytyczano dwa rejony: I oraz III. Według ustawy z 1871 roku powinny mieć łącznie 2250 metrów; ustawa nie wspominała o wewnętrznym rejonie polowań. W Poznaniu trzy rejony miały szerokość około 150–350 (rejon polowań), 300–350 (pierwszy rejon) i 1600–1900 metrów (trzeci rejon). Zakazy budowlane obowiązywały także w okresie międzywojennym, chociaż rejony zmniejszono od strony miasta, także esplanadę Fortu Winiary.

Twierdza Poznań
Południowo-zachodni odcinek pierścienia fortów w 1910 roku, z zaznaczonymi rejonami fortecznymi.
Na planie zaznaczone są na różowo tereny należące do wojska, w tym forty, schrony, koszary, a także promieniste drogi z miasta do fortów (P), obiegająca twierdzę droga okrężna (R) (tzw. rokadowa, niem. Ring-Strasse, Ringchausse, Szosa Okrężna, obecnie między innymi ulice Ściegiennego, Albańska, Czechosłowacka) oraz krótkie drogi dojazdowe do fortów (D).


Wieloboczne rejony oznakowane były w terenie granitowymi słupkami z wykutym oznaczeniem FR (Festungs-Rayon) i numerem. Kamieniami FG (Fortifications-Grenze, Festungs-Grenze, Festungs-Gelände) oznaczano granice własności wojskowej. Krzyż maltański na szczycie kamienia służył do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Zachowało się jeszcze trochę tych kamieni...

Twierdza Poznań
Twierdza Poznań
Kamień FR 6 znajduje się dzisiaj na skrzyżowaniu ulic Turniowej i Skalnej – dawnej drogi dojazdowej do fortu IX na Świerczewie, która w okresie międzywojennym nosiła nazwę Drogi z Świerczewa.
Prawdopodobnie nie jest to jego pierwotne położenie – wierzchołek FR 6 rejonu I fortu IX wskazano czerwoną strzałką. Obecnie kamień leży 200 metrów (w linii prostej) od mostu w forcie. Pobliskie ulice: Graniowa, Turniowa, Głazowa i Jaskiniowa wytyczone zostały pod koniec II wojny.

Twierdza Poznań
FR I (Festungs Rayon I)
Kamień graniczny pomiędzy fortami VIa i VII.

Twierdza Poznań
FG 18 (Festungs Grenze)
Kamień graniczny pomiędzy fortami VIa i VII.

Twierdza Poznań
Twierdza Poznań
Twierdza Poznań
Miejscem wyjątkowym na terenie dawnej twierdzy jest linia czterech kolejnych kamieni granicznych na obszarze „Skansenu Fortecznego – Fort 4a”. Mają one sygnatury FG III, FG IIII, FG V, FG VI, i znajdują się w pierwotnych miejscach, gdzie wyznaczały granice gruntu należącego do wojska.

Niedopuszczalne jest wykopywanie kamieni, które nadal znajdują się w swoich pierwotnych lokalizacjach. Ich wartość historyczna jest mocno związana z lokalizacją, a część tych kamieni to dziś także znaki geodezyjne chronione prawem!

Poznański Szlak Forteczny został wytyczony w oparciu o koncepcję przygotowaną przez Porozumienie dla Twierdzy Poznań i prace Zespołu ds. Fortyfikacji Poznańskich Urzędu Miasta Poznania. Tablica została sfinansowana ze środków Rady Osiedla Górczyn i powstała we współpracy z Porozumieniem dla Twierdzy Poznań i Zarządem Dróg Miejskich.

Opracowanie, rysunki, zdjęcia: Jacek Biesiadka, Konrad Dąbrowski, Andrzej Gawlak, Bogusław Musielak, Michał Nabzdyk, Mariusz Wojciechowski.


© 2022 Pracownia mariwoj Mariusz Wojciechowski.

Poznań