Poznański Szlak Forteczny

Fort pośredni Va Bonin

LEWY BRZEG WARTY

Obiekty twierdzy poligonalnej

Obiekty twierdzy fortowej

Elementy twierdzy fortowej

Inne

PRAWY BRZEG WARTY

Obiekty twierdzy poligonalnej

Obiekty twierdzy fortowej

Inne

Jeśli zauważysz dewastację lub niepokojące zjawiska na terenie obiektu zabytkowego, prosimy o kontakt: tel. 508 977 083  lub e-mail info@twierdza.poznan.pl

Obiekt jest częściowo wysadzony, potencjalnie niebezpieczny. Osobom bez doświadczenia w turystyce fortecznej zalecane jest skorzystanie z pomocy przewodnika.

 

Zwiedzanie fortu z przewodnikiem w oryginalnym pruskim umundurowaniu jest możliwe CAŁOROCZNIE w każdą OSTATNIĄ sobotę miesiąca o 12:00 oraz 15:00.


Poznańskie fortyfikacje istnieją już ponad 1000 lat – ich historia sięga czasów średniowiecza. W pierwszej połowie XIX wieku zbudowano potężną twierdzę poligonalną. Później, po zjednoczeniu Niemiec, umocnienia rozbudowano w nowoczesnym systemie fortowym. W latach 1876–1886 wokół miasta zbudowano 9 fortów głównych (nr I–IX) i 3 mniejsze pośrednie (IVa, VIa i IXa). W latach 1887–1890 pierścień fortyfikacji rozbudowano o kolejne 6 fortów pośrednich nowego typu (Ia, IIa, IIIa, Va, VIIa i VIIIa) i kilkadziesiąt schronów dla piechoty, dla artylerzystów i do składowania amunicji. Fortyfikacje były rozbudowywane i modernizowane aż do wybuchu I wojny światowej – w końcu stworzyły skomplikowany system umocnień zajmujący ogromny obszar o średnicy prawie 10 kilometrów.


Forty pośrednie nowego typu miały narys trapezowy. Ich zadaniem było wspomaganie obrony obszaru między fortami głównymi, dlatego na głównym wale miały stanowiska tylko dla kilku lekkich dział i nie miały pomieszczeń do przygotowywania amunicji. Jednokondygnacyjne koszary zostały rozdzielone na dwa bloki: jeden znajdował się pod wałem, a drugi w tylnej części (mieścił bramę i most zwodzony). Fort był otoczony fosą o głębokości 6 m i szerokości 9 m, chronioną przez broń przeciwszturmową w trzech kaponierach, w tym w dwóch nowoczesnych, na styku czoła i barków. Kaponiery tzw. rewersowe były połączone z koszarami przejściem podziemnym pod fosą. Budowle w forcie były połączone podziemnymi korytarzami i schodami, ale niektóre zakamarki były dostępne tylko przez drabiny.


Fort Va zbudowano w latach około 1887–1890. Był modernizowany aż do wybuchu I wojny światowej: między innymi wewnątrz zbudowano żelazny zbiornik na wodę, a na drodze ukrytej – podwójną wartownię. W 1939 roku na wale fortu zbudowano trzy niewielkie betonowe schrony bojowe i obserwacyjne. Przedstok, na którym pierwotnie znajdował się pas zasieków z drutu kolczastego, był już wówczas wtórnie zalesiony.
W czasie II wojny światowej zniszczono kilka elementów – mimo tego fort można uznać za dobrze zachowany. Na ścianach zachowały się ślady oryginalnego malowania, a także cenne napisy – tak niemieckie, jak i polskie.

Twierdza Poznań
Rekonstrukcja fortu po ukończeniu różnych modernizacji; stan na początku I wojny.

Twierdza Poznań
Tuż przed wybuchem II wojny na wale fortu zbudowano trzy niewielkie betonowe schrony bojowe i obserwacyjne.

Twierdza Poznań
Fort na współczesnym planie Poznania.

Twierdza Poznań
Kaponiera w przeciwskarpie osłaniała dwa odcinki fosy: przed czołem oraz barkiem. Uzbrojona była w cztery działka, wyposażona w dwa reflektory. Dostępna była tylko przez podziemny korytarz (poternę) pod fosą na osi fortu. Drzwi pośrodku pełniły rolę wyjścia awaryjnego (most jest z czasów późniejszych). Wybrukowany rów przed ścianami miał głębokość 1,2 metra, wypełniony był drutem kolczastym.

Twierdza Poznań
Kaponiera w narożniku fortu była uzbrojona w cztery pięciolufowe działka rewolwerowe Gruson kalibru 3,7 cm, montowane na ścianie przy pomocy trzech śrub. Niestety w Polsce nie zachowało się żadne – w poniemieckich fortach możemy oglądać tylko same śruby, dlatego powyżej wykorzystano zdjęcie działka eksponowanego w Koblencji w forcie Ehrenbreitstein. Wstrząsy podczas strzelania powodowały osypywanie się zaprawy, zatem ściana i sklepienia były osłonięte blachą – stąd ciemne ślady w wybielonej kazamacie. Strzelnica była zasłaniana zasuwą pancerną – mechanizm jej podnoszenia wciąż działa. Reflektor był zamontowany w otworze po prawej.

Twierdza Poznań
Cegieł do budowy fortu dostarczała m.in. założona w 1886 roku cegielnia zakładów ceramicznych Maksymiliana Perkiewicza w Ludwikowie koło Mosiny (Tonwerke Ludwigsberg).

Twierdza Poznań Ściana głównego bloku koszarowego wychodząca na dziedziniec fortu. Nad koszarami znajdują się schrony-remizy i stanowiska dział pomiędzy nimi.

Twierdza Poznań Schrony (remizy) na wale to miejsca, gdzie artylerzyści mogli ukryć się i schować dwa działa. Wnęki w ścianie zewnętrznej to schowki na amunicję podawaną na stanowiska. Kiedy z fortu wycofano artylerię i przeznaczono go tylko dla piechoty, bramy zamurowano, zostawiając wąskie wejścia labiryntowe.

Twierdza Poznań Schrony na wale połączone są z blokiem koszarowym schodami. W jednym ze zniszczonych w 1945 roku schronów można obejrzeć interesujące szczegóły konstrukcyjne, normalnie niewidoczne.

Twierdza Poznań Toalety w jednej z kazamat - na ścianach zachowały się oryginalne wezwania do przestrzegania higieny. Nawet tam są strzelnice do obrony fortu.

Twierdza Poznań
Unikatowy, pieczołowicie odrestaurowany most zwodzony w sieni wejściowej jest jednym z cenniejszych elementów wyposażenia fortu.

Twierdza Poznań Na pamiątkę ostatnich dni spokoju wpisuje się Strzelec Łysiak Józef z 58 p.p. [pułku piechoty] Poznań zamieszkały w Buku Rynek 11. Poznań dnia 30 sierpnia 1939 roku.

Tablice informacyjne Poznańskiego Szlaku Fortecznego sfinansowano z Poznańskiego Budżetu Ovywatelskiego. Szlak Fzostał wytyczony w oparciu o koncepcję przygotowaną przez Porozumienie dla Twierdzy Poznań i prace Zespołu ds. Fortyfikacji Poznańskich Urzędu Miasta Poznania.

Opracowanie, rysunki: Jacek Biesiadka, Mariusz Wojciechowski.
Zdjęcia: Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak, Marek Makowski, Mariusz Wojciechowski, Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji "Kernwerk".


© 2015 J. Biesiadka, A. Gawlak, M. Wojciechowski, Pracownia JB72, Autorzy OpenStreetMap.

Poznań